Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα του αθλήματος σήμερα και ένας από τους βασικούς άξονες που θέτει προς δημόσια συζήτηση η πλατφόρμα dwsepasa.gr είναι η αυτοτέλεια του επαγγελματικού μπάσκετ και η συνύπαρξη.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων για τη διαμόρφωση του μπάσκετ που όλοι θέλουμε, ο κ. Λιόλιος βρέθηκε σήμερα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ κ. Γαλατσόπουλο με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο ζήτημα της αυτοτέλειας του επαγγελματικού μπάσκετ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Λιόλιος ανέφερε πως μια από τις βασικές προτεραιότητες της δημόσιας συζήτησης είναι και η αυτοτέλεια του επαγγελματικού μπάσκετ στην πράξη με ουσιαστική υποστήριξη και δη της Basket League και του ΕΣΑΚΕ.

Όπως καταγράφει και η πλατφόρμα ,ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ, θα πρέπει να επεξεργάζονται και να βρίσκουν λύσεις για  καθαρά μπασκετικά θέματα και ζητήματα με κοινό παρονομαστή την ανάδειξη και προάσπιση του αθλήματος. Φυσικά για όλα τα υπόλοιπα θέματα, θα πρέπει να τηρηθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο κ. Λιόλιος κάλεσε τον κ. Γαλατσόπουλο να συμμετέχει στην δημόσια συζήτηση καταθέτοντας τις απόψεις του όντας ο κατεξοχήν γνώστης μέσω και του θεσμικού του ρόλου. Επιπλέον, κάλεσε τον Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ να ενημερώσει τις ΚΑΕ, για το περιεχόμενο της συζήτησης για το άθλημα με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Λίολιος θα συνεχίσει τις συναντήσεις με φορείς του μπάσκετ, τοπικές ενώσεις και σωματεία με στόχο τη διεύρυνση της συζήτησης και τη συμμετοχή όλων, για τη διαμόρφωση του μπάσκετ που οραματιζόμαστε.